Om organisasjonen

Start UiB er en interesseorganisasjon som jobber for innovasjon, nytenkning og entreprenørskap for studenter i Bergen. Organisasjonen ble stiftet i 2010 og er en del av organisasjonen Start Norge som er representert i de fleste studentbyene i Norge, og som har over 200 medlemmer nasjonalt. Organisasjonen har et generelt uformelt, engasjerende og morsomt miljø hvor du kan få gode erfaringer fra møter, presentasjoner, arrangering av arrangementer og gode muligheter for å knytte kontakt med bedrifter og organer.

Vi tar opp medlemmer fra alle utdanningsinstitusjoner i Bergen.

Vårt arbeid

Start UIB er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på UIB, og som ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping.

Innovative idéer

Start UiB er en tenketank innen innovasjon og entreprenørskap for studenter og andre interesserte i Bergen, drevet på frivillig basis av våre medlemmer. Vårt mål er at samtlige studenter fra UiB skal se på forskning, utvikling og kommersialisering som et spennende kunnskapsfelt der studentene med bakgrunn i sine studier skal kunne se den praktiske anvendelsen av sin grad.

Nettverksbygging

Organisasjonen tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Vi arrangerer kurs, foredrag, konkurranser og møteplasser hvor innovasjon og entreprenørskap står i sentrum.

Våre medlemmer

Vi er en gruppe med aktive studenter med en forkjærlighet for innovasjon og entreprenørskap. Enkelte av medlemmene våre har startet opp selv og andre brenner inne med lignende ønske. Det er viktig for oss å alltid ha et godt samhold internt i gruppen, og arrangerer derfor mange arrangementer for medlemmene våre!

Steve Contreras

Steve Contreras

Leder

leder@startuib.no

Nelly Askjer

Nelly Askjer

Nestleder

nestleder@startuib.no

Start OPP!

Hana Colakovic

Hana Colakovic

Leder Start OPP!

startopp@startuib.no

Andreas Rogne

Andreas Rogne

Medlem

Kingsley Minh

Kingsley Minh

Medlem

Håkon Lavik

Håkon Lavik

Medlem

Silje Angelvik

Silje Angelvik

Medlem

Isabelle Nadine

Isabelle Nadine

Medlem

Interngruppen

Christopher Wesenberg

Christopher Wesenberg

Leder Interngruppen

Maria Garø

Maria Garø

Medlem

Jacob Conradi

Jacob Conradi

Medlem

Marie Holmen

Marie Holmen

Medlem

Små arrangement - gruppen

Aleksander Waage

Aleksander Waage

Leder - små arrangement

Vilde Regine Tellenes

Vilde Regine Tellenes

Medlem

Henrikke Heyerdal

Henrikke Heyerdal

Medlem

Eline Vetlesand

Eline Vetlesand

Medlem

Mina Bergan

Mina Bergan

Medlem

Informasjonsgruppen

Nelly Askjer

Nelly Askjer

Leder - Informasjonsgruppen

Kristin Skogstad

Kristin Skogstad

Medlem

Special task force

Michelle Sæther

Michelle Sæther

Teknisk ansvarlig

Line Steiro

Line Steiro

Bergen Brainstorm Ansvarlig

Stian Skulstad

Stian Skulstad

Mentor