Start UiB

Velkommen til Start UiB! Organisasjonen for å fremme innovasjon og entreprenørskap

Les mer

Skap din egen fremtid!

Innovasjon og entreprenørskap

Start UiB er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på UiB, og som ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping.

Arrangementer

Start UiB tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Vi arrangerer blant annet Bergen Brainstorm og flere arrangementer for å fremme entreprenørskap.

Engasjerte medlemmer

Våre medlemmer jobber for å få innovasjon og entreprenørskap på dagsordenen og for å vise studenter hvilke muligheter som finnes innen innovasjon og nyskapning.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om organisasjonen eller ønsker du å bli medlem?

Ta kontakt

Samarbeidspartnere